Poskytované služby

Zpracování účetnictví, daňové evidence a daňových přiznání

Náš zkušený a kvalifikovaný tým je připraven Vám kdykoliv pomoci a převzít za Vás kontrolu nad účetnictvím Vaší firmy, zpracováním mzdové agendy a všech druhů daňových přiznání. Dále jsme schopni Vám pomoci s daňovou optimalizací, ekonomikou firmy a kontrolou finančních toků firmy.

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence se zaměřujeme na živnostníky, menší a střední firmy a to napříč celým spektrem podnikatelských oborů a činností.

Veškeré naše služby jsou poskytovány klientům na základě řádně uzavřené odpovědnostní smlouvy.

Firma má také uzavřenou stoprocentní pojistku k odpovědnosti za škodu na jakékoliv pochybení z naší strany.

Naše firma pak plně zastupuje všechny naše klienty před FÚ a ostatními institucemi a to na základě zplnomocnění klientem.

V rámci účetnictví a daňových přiznání zpracováváme:

Mzdová agenda

V rámci mzdové agendy zpracováváme běžné měsíční mzdy zaměstnanců našich klientů, vyhotovujeme měsíční hlášení pro OSSZ a ZP a to na základě zplnomocnění od klientů a dále vytváříme příkaz k úhradě na odvody z mezd a platby mezd přes BÚ.

V rámci ročních povinností vyplývajících pro zaměstnavatele zpracováváme roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně a odesíláme na základě generální plné moci na příslušný FÚ.

Zároveň vyhotovujeme pro zaměstnance evidenční listy důchodového pojištění a zasíláme je na příslušnou OSSZ.

Provádíme také roční zúčtování daní zaměstnanců na základě jejich žádostí.

Naše klienty pak plně zastupujeme na všech institucích OSSZ,ZP a FÚ a to na základě zplnomocnění.

Za vše ručíme na základě uzavřené smlouvy s klientem. Klient pak získává jistotu, že jeho evidence budou vždy v pořádkua může se plně věnovat svému oboru podnikání.